در عصر حاضر، یکی از بزرگترين چالش‌های پیش روی سازمان‌هاي خدمات‌دهنده فناوري اطلاعات، صرف کمترين هزينه ممکن و ارائه بهترين کيفيت مي‌باشد.
اين امر در بخش‌هاي مختلف سازمان نمود پيدا مي‌کند که از آن جمله مي‌توان به مواردي چون افزايش بهره‌وري نيروي انساني، استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي موجود و ايجاد امکانات و ظرفيت‌هاي جديد منطبق بر نيازهای واقعي کسب‌وکار اشاره نمود. در اختيار داشتن تکنولوژي پيشرفته و نيروي انساني متخصص به تنهايي کارگشا نبوده و مساله بسيار مهمي بنام روال‌هاي مديريت خدمات مطرح مي‌گردد که در واقع حلقه مرتبط‌کننده تکنولوژي و افراد مي‌باشد.

راهبرد ITIL
جهت نیل به اين اهداف، اخيرا اقدامات زیادي در زمينه مديريت خدمات IT در دنيا انجام گرفته و روش‌هاي گوناگوني ارائه شده است. از اين ميان ، ابتکار سازمان OGC انگلستان، ITIL، با گذشت حدود 20 سال از اولين تلاش‌ها، به عنوان استاندارد پذيرفته شده در دنيا (ISO20000) در مديريت خدمات IT مطرح است. ITIL  يك روش يا توصيه پيشنهاد شده توسط يک سازمان يا موسسه نيست، بلکه مجموعه‌اي از بهترين تجربيات سازمان‌هاي بزرگ دنيا طي سالهاي گوناگون در مديريت خدمات IT مي‌باشد. اين استاندارد در دنيا با استقبال بسياري مواجه شده است و آمارهاي معتبر نشان‌دهنده تمايل شرکت‌ها و سازمان‌هاي مختلف ارائه‌کننده خدمات IT به انطباق و به کارگيري روال‌هاي ITIL در مديريت خدمات IT مي‌باشند.
نسبت به ضرورت استفاده از سامانهای جهت نصب و نگهداری دیگر سامانه‌های موجود در یک سازمان به عنوان قسمتی از سامانه‌های بزرگ و پیچیده کنترل پروژه، و با توجه به نیاز مبرم سازمان‌ها به مکانیزه نمودن روال‌های ساختارمند و جهت بازگرداندن تغییرات به نسخه‌های قبلی، نظر به اصلی‌ترین ویژگی‌های چارچوبی ITIL تولید سامانه‌ای جهت اجرا ضروری است. مفهومITIL  یک استاندارد برای مدیریت IT است. در واقع چارچوبی برای مدیریت IT است. چارچوب ITIL اهداف و کلیدهای کارایی یک فرایند را شناسایی و آنها را تعریف می‌کند. در واقع یک نقشه در اختیار مدیر قرار می‌دهد تا بداند که هم اکنون پروژه در کجای کار قرار دارد.ITIL  با نگاهی نوین به فرآیند‌های استراتژی، طراحی، ارائه، پشتیبانی و بهبود در حوزه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات، بهبود ارائه و پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات را پشتیبانی مینماید و همسویی با الزامات کسب‌وکار را ارتقا می بخشند.
سازمان های فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستا نقش ستادی خود، با توجه به در اختیار داشتن سرورها و سیستم‌های نرم‌افزاری قسمت مختلف و همچنین بعنوان رابطی با پیمانکاران داخل و خارج سازمانی نیازمند سامانه‌ای (Release Management) جهت توسعه، بکارگیری و نگهداری ماژول‌ها و سیستم‌هاست.
با توجه به اینکه تمام پروژهای نرم‌افزاری در حوزه IT در این گونه سازمان ها پایه‌ریزی و اجرا می‌شود و همچنین درخواستهای دیگر بخش‌های مجموعه اصلی به سازمان فناوری جهت ایجاد نرم‌افزارهای مورد نیاز خود هر روز در حال افزایش می باشد، مدیریت این حجم عظیم کار از اهمیت بالایی برخوردار است. در حال حاضر راهکارهای موجود در سازمان ها برای مدیریت درخواستهای مشتریان و نگهداری سیستم صرف نظر از دستی بودن با نواقصی رو به رو است که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره شده است:
•    عدم ثبت تمامی لاگ‌های مربوط به ایجاد و توسعه یک سیستم (که از درخواست مشتری تا تحویل سیستم به مشتری و حتی بعد از آن را پوشش می دهد)
•    طولانی شدن پروژه ها به دلیل  عدم تعریف صحیح ساختار و روال اداری
•    سرگردانی نماینده پیمانکار (Developer) جهت تحویل سورس و عدم وجود SPOC درون سازمانی.
•    ایجاد آسیب‌پذیری‌های امنیتی بدلیل عدم وجود ساختار مناسب و اجرای Code Review
•    وجود کانال‌ها و روابط غیر رسمی بین بخشهای مختلف سازمان مانند DBA، Datacenter و عدم هماهنگی‌های لازم.
•    عدم امکان بازگرداندن یک سیستم به وضعیت قبلی (Rollback) این امکان در ITIL با عنوان Rollout آمده است.
•    عدم استفاده بهینه از نیروی کار سازمانی (جهت انجام برخی از وظایف روتین ، یک نفر باید تمام مدت به این کار مشغول باشد)
•    از آنجایی که تقریبا تمام مراحل جریان کار روی مسیر بحرانی قرار دارد، تاخیر در اجرای هر کدام از مراحل به همان اندازه در روند نهایی شدن سرویس تاثیرگذار خواهد بود.
•    وجود باگها و مشکلات تکراری در سیستم‌ها
•    ....
جهت برطرف کردن مشکلات بالا، سیستم Release Management پیشنهاد می‌شود که با توجه به متد ITIL  و درنظر گرفتن پارامترهای مورد نیاز در استاندارد ISO20000 پیاده‌سازی خواهد شد. این سیستم که از دو بخش Service Delivery و Service Support تشکیل شده است تمامی مراحل انجام یک پروژه و همچنین پشتیبانی آن را در سازمان مدیریت می‌کند و با ثبت تمامی وقایع در یک Knowledge Base اطلاعات ارزشمندی تهیه می‌شود که با استفاده از این اطلاعات، در پروژه‌های بعدی می‌توان در روند انجام آن سرعت بخشید و همچنین Reliability آن را افزایش داد.
در این سیستم مراحل مربوط به ایجاد یک پروژه که از درخواست مشتری تا تحویل سیستم به مشتری را شامل می‌شود.
بالا | کپی رایت © 2013