دوازدهمین دوره برگزاری مراسم تجلیل از اهدا کنندگان عضو با نام جشن نفس توسط انجمن اهدای عضو ایران در سالن اجتماعات برج میلاد برگزار شد.

اهدای عضو از افراد مرگ مغزی پدیده مقدسی است که ابعاد مختلف پزشکی، اجتماعی، مذهبی و حتی اقتصادی در آن به گونه ای درگیرند که کمتر پدیده ای را می توان با آن مقایسه کرد. از نظر پزشکی اهدای عضو و پیوند اعضا در بلندترین قله های علم پزشکی قرار داشته و نشان از توانایی علمی و تکنولوژی بالای یک کشور دارد. از طرفی ثابت شده است که بدون رضایت خانواده، اهدای عضو افراد مرگ مغزی باعث اثر بد بر خانواده و بالطبع جامعه می گردد. بنابراین ارتقای فرهنگ و آگاهی جامعه در زمینه اهدای عضو از افراد مرگ مغزی از ضروریات است.
لذا با هدف ارتقای فرهنگ اهدای عضو از افراد مرگ مغزی، کمک به خانواده های اهدا کننده عضو نیازمند، ارتقای آموزش و پژوهش در زمینه فراهم آوری اعضای پیوندی و پیوند اعضا و کمک به تشکیل سیستم منسجم اهدای عضو و پیوند اعضا در کشور انجمن اهدای عضو ایرانیان با توجه به سنگینی بدنه دولت برای انجام حرکتهای اینچنینی به میدان آمد تا با استفاده از نیروهای توانمند علمی و مردمی در حمایت از این پدیده مقدس موجب ارتقای کمیت و کیفیت فرآیند اهدای عضو و پیوند اعضا از افراد مرگ مغزی در کشور گردد.
شرکت سپنا نیز افتخار یافت تا در دوازدهمین دوره برگزاری مراسم تجلیل از اهدا کنندگان عضو که با نام جشن نفس که در سالن اجتماعات برج میلاد برگزار شد، پخش زنده و مستقیم این مراسم را در بستر اینترنت به انجام رساند تا کسانی که فرصت حضور نیافتند بتوانند با مشاهده پخش زنده، آن را دنبال کنند.


بالا | کپی رایت © 2013